Terminarz:
14.04.2018 - 22.04.2018
28.04.2018 - 06.05.2018

 

Kursy na stopień Sternika Motorowodnego w Łodzi

sezon zaczynamy 14 kwietnia 2018

 

Terminy indywidualne umawiamy pod nr 603 67 77 88  

 

 

 

IMG_7859

Uprawnienia sternika motorowodnego pozwalają na : prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń mocy ( w tym skuterów wodnych )  oraz prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba poniżej 12 m po wodach morskich w strefie 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej.
 

Masz pytania ? Dzwoń teraz + 48 603 67 77 88 kpt. Przemek Stańczyk możesz telefonować w dni robocze od 8 do 20, w soboty i niedziele od 10 do 17    


Gdzie się odbywa kurs?

- zajęcia teoretyczne Łódź ul. Piotrkowsak 36 Yacht Club Albatros

- zajęcia praktyczne : Stawy Stefańskiego Łódż - Górna 

                                    

Co Ci daje ten kurs ?
Uzyskujesz niezbędną wiedzę (praktyczną i teoretyczną) do egzaminu na stopień sternika motorowodnego (możesz do niego przystąpić na koniec szkolenia), który jest zwieńczeniem kursu a przyjazna, wolna od stresu atmosfera, którą tworzą egzaminatorzy pozwoli każdemu swobodnie przejść przez ten nieprzyjemny etap zdobywania wymarzonych uprawnień.

Jak wygląda egzamin ?
Część teoretyczna jest przeprowadzana w formie pisemnej, zdający w ciągu 90 minut musi odpowiedzieć na 75 pytań z wszystkich zagadnień tematycznych ujętych w teście jednokrotnego wyboru.

W części praktycznej egzaminowany  potwierdza swoją umiejętność bezpiecznego prowadzenia łodzi motorowej i stosowania w praktyce wiadomości technicznych i nautycznych.

Wymagania  :      - ukończone 14 lat

 

 

 egzamin motorowodne

 

Kto szkoli ?  

Kapitanowie Motorowodni – Instruktorzy Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego


Cena 595 pln

 Zapewniamy:

·         Motorówkę Galia 475 z silnikiem Yamaha 60 KM

·         bezpieczeństwo na wodzie 

·         wykwalifikowaną kadrę instruktorską

·         pełne szkolenie teoretyczne i praktyczne do egzaminu na stopień                     sternika motorowodnego

·         wspaniały wypoczynek i świetną zabawę 

 Najbliższy termin:

14 kwietnia 2018 - zajecia teoretyczne Liberty Motors Łódź Dąbrowskiego 207 / 2013 wejście przez salon Yamaha ( 1 piętro ).

15 lub 19 lub 20 lub 21 kwietnia -zajęcia praktyczne(do wyboru jeden z podanych dni) - Łódź Stawy Stefańskiego ul Patriotyczna

22 kwietnia - egzamin

 Cena nie zawiera :

·   kosztów egzaminu 250 pln, zniżka 50% dla osób poniżej 26 roku życia,
    uczących się  - 125 pln 

·   kosztów patentu 50 pln, znizka  50% dla osób poniżej 26 roku życia,                 uczących się - 25 pln

  

   Procedura uzyskania patentu                      

Po egzaminie każda osoba indywidualnie występuje do Polskiego Związku Motorowodnego z wnioskiem o wydanie patentu.
Do wystawienia patentu należy zebrać następujące dokumenty:

  • wygenerowany elektronicznie wniosek o wydanie motorowodnego - https://patenty.pzmwinw.pl/ 
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu wystawione przez komisję egzaminacyjną (oryginał);
  • w przypadku osoby małoletniej pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej pobierz z  http://zeglarskiewakacje.pl/Upload/zgoda%20rodzic%C3%B3w.pdf 
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm ;
  • dowód opłaty w wysokości 50 zł (25 zł - uczniowie i studenci do 26. roku życia) - opłaty można dokonać przez system dotpay lub przelewem na numer konta, który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku;
  • kserokopię dokumentu upoważniającego do zniżki (uczniowie i studenci) - ważna legitymacja szkolna/studencka.

Wyżej wymienione dokumenty należy przysłać pocztą bądź dostarczyć osobiście do biura Polskiego Związku Motrowodnego i Narciarstwa Wodnego:

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40

00-691 Warszawa                                                                     

Ramowy plan dnia  zajęć praktycznych:

Kursanci są podzieleni na grupy 2 -3 osobowe, podział na grupy odbywa się podczas zajęć teoretycznych  Ilość grup jest uzależniona od ilości kursantów . Podczas zajęć praktycznych uczymy się BEZPIECZNEGO użytkowania i obsługiwania wszystkich urządzeń motorówki. Ćwiczymy objęte programem szkoleniowym manewry oraz  kilka nieobowiązkowych ale bardzo przydatnych podczas późniejszego pływania.

 

Zapisy
Galeria